ACHTERGROND

Het Goede Gesprek

In 2022 start Platform Aanvang! met de programmalijn Het Goede Gesprek. Het uitgangspunt voor deze reeks gesprekken is het bespreekbaar maken van datgene waarover het doorgaans lastig en ongemakkelijk is. We zoeken naar gedeelde waarden en het delen van best en worst practices uit onze werkpraktijk, om zo solidariteit te bevorderen onder theaterwerkers onderling.

Het Goede Gesprek is een combinatie van een open, veilige ruimte om over deze thematiek te maken en het faciliteren van concrete expertise en tools om het voeren van deze gesprekken makkelijker te maken.

Gedurende het jaar brengen we Het Goede Gesprek naar een aantal festivals in de sector en haken we aan op de invulling van deze thema’s die voor de doelgroep van het festival relevant is. De thema’s voor deze gesprekken zijn geld, macht en feedback. Het kan dus gaan over onderhandelingen, inhoudelijke feedback, constructief afwijzen, schaarste en delen, ongelijke verdeling van middelen, en transparantie in samenwerking.