MISSIE

Platform Aanvang stelt zichzelf de missie om kennis over de podiumkunstensector te verzamelen en te verspreiden, om zo de emancipatie van de sector door de sector mogelijk te maken. Want inzicht verschaft toegang, en toegang verschaft inzicht. Wij zijn ervan overtuigd dat er een eerlijkere podiumkunstensector vorm te geven is en dat de mensen die zelf werkzaam zijn in de podiumkunsten, de theaterwerkers, aan de beleidstafels moeten zitten. Aanvang wil er op toezien dat de collectieve kennis, het idealisme en de ideeënrijkdom optimaal wordt benut bij de totstandkoming van beleid en de inrichting van de sector, en niet pas wanneer er wat gerepareerd moet worden.

Platform Aanvang is in november 2019 ontstaan, momenteel bestaat de kerngroep uit: Rosa Asbreuk, Floor Cremers, Bregt van Deursen, Cas van Eldonk, Cherany Emck, Kyrian Esser, Joeri Heegstra, Anne de Loos, Sam Schwarz & Susanne Visser. We zijn grassroots ontstaan vanuit het principe: if you see a job, it’s yours. Hoewel de agenda deels door de eigen interesses gevormd wordt, laten wij ons hoofdzakelijk leiden door de input van het veld. Tot onze achterban rekenen wij alle theaterwerkers, opererend zowel voor als achter de schermen, die een solidaire sector voor ogen hebben.

Door gesprekken te faciliteren met en over het veld bundelt Aanvang een grote hoeveelheid kennis vanuit een diversiteit aan perspectieven, behoeften en ervaringen. Het is daarbij van belang om de waarde van de pluriformiteit van de sector in acht te nemen. Pas wanneer je een brede waaier van informatie, ideeën en overtuigingen verzamelt, kun je weloverwogen keuzes maken en kun je spreken over de sector als geheel.

De sector bestaat voor het merendeel uit kunstwerkers die zich als individuele eenheden in tijdelijke samenwerkingen verbinden aan de werkgevers en opdrachtgevers. Zij hebben zich niet vanzelfsprekend verzameld in een infrastructuur van representatie en belangenbehartiging. We kiezen er bewust voor dit geluid te laten horen. Dat zorgt automatisch voor een sterker aandeel van jonge, startende makers in onze achterban, maar dat is niet per definitie onze enige doelgroep. Onze aanpak is informeel, idealistisch en dynamisch, net als de sector zelf.