Categories
ALGEMEEN

ARCHIEF

De archiefpagina bevat een integrale chronologie van al onze activiteiten vanaf 2022.

Het archief van de periode 2019-2022 vindt u hier:

Categories
ACTUEEL

Platform Aanvang op symposium (m)otherhood

Op 15 FEBRUARI was Platform Aanvang aanwezig bij het fantastische SYMPOSIUM (M)OTHERHOOD georganiseerd door De Brakke Grond

Hoe staat het met ouderschap in de kunstensector? Wat heb je nodig om je werk te kunnen doen? Waar ervaren we kracht en tegenkracht en hoe kunnen we solidariteit tonen en afdwingen bij onze collega’s?

We trapten de dag af met een kleine peiling onder de aanwezigen via een interactieve online tool. Op de vraag ‘Waar wil jij over verder praten?’ verscheen een prachtige woordenwolk met onderwerpen; onze gedeelde mindmap voor de rest van de dag.

Na een volle dag van panels, key notes en gastoptredens van ervaringsdeskundigen mochten wij een aantal break-out sessies begeleiden. We testen nieuwe vormen en haalden veel waardevolle kennis naar boven. Dank allemaal!

Categories
ACTUEEL

Het Goede Gesprek over Opvolgingsbeleid

8 SEPTEMBER 10:00 – INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM

Het Nederlands Theaterfestival heeft ons dit jaar weer uitgenodigd voor een editie van Het Goede Gesprek, een nieuwe gesprekkenreeks over de manier waarop we in de sector met elkaar praten.

Machtsoverdracht kent in de Nederlandse cultuursector weinig spelregels. België en Duitsland hanteren juist een opvolgingsbeleid voor directies en leiders in kunstinstellingen. Waarom hier niet?

Plaatsmaken is een veelbesproken onderwerp, maar gebeurt veelal op eigen initiatief en wordt daarmee een persoonlijke (gewetens)kwestie. Is dat fair? Steeds meer stemmen gaan op voor een duidelijk en eerlijk beleid, zeker voor organisaties die ‘niet aan de persoon hangen’. Hoogste tijd om hier het gesprek over aan te gaan, met oog voor verschillende perspectieven en visies, van huidige leiders tot aanstormende generaties.

Vragen die voorbij zullen komen, zijn: zijn vastgestelde ambtstermijnen een goed idee? Kan plaatsmaken pas ná de topfunctie, of kan het er ook onderdeel van zijn? En welke mogelijkheden zijn er ná de top job? Hoe kan opgedane ervaring doorgegeven worden aan nieuwe lichtingen en achtergronden?

Barbera Wolfensberger, Directeur-Generaal Cultuur en Media van het Ministerie van OC&W opent het programma en daarmee de tweede dag van NTF PRO.

Dit programma is onderdeel van de reeks Het Goede Gesprek.

Onze insteek: Er vinden verschillende gesprekken plaats over beleid, over het signaleren van problemen nu en het vormgeven van de sector van de toekomst. Maar er is voor de werkenden in de sector niet altijd tijd en ruimte om hierover mee te denken. Toch vormen we met zijn allen de sector. Daarom maken we van een (soms) lastig gesprek, een goed gesprek en nemen je mee in rapporten of hete hangijzers van de sector. We creëren een veilige ruimte om hierop te reageren en jouw ideeën te delen of rustig mee te luisteren en later je gedachten te vormen.

Categories
ACTUEEL

Workshop Creatieve Coalitie

Foto: Moon Saris

22 MEI 14:00 – CMNITY ROTTERDAM

De Creatieve Coalitie heeft nieuw workshopprogramma ván CC-leden voor CC-leden én hun achterban. Zij nodigden ons uit om op maandag 22 mei een van deze workshops te verzorgen, omtrent ‘Kunsten2030’. 
 
In deze workshop willen wij het met CC leden hebben over democratische gespreksvoering. In de afgelopen jaren hebben wij ons daarin getraind met verschillende gesprekstechnieken. Platform Aanvang! zal deze kennis overdragen aan de Creatieve Coalitieleden door het toepassen van die gesprekstechnieken, in het bespreken van Kunsten2030. 

Wil je meedoen? Leuk! Je kunt je hier aanmelden. Geef daarbij aan dat je via Platform Aanvang komt.

Categories
ACTUEEL

Platform Aanvang op Delft Fringe Festival

2 JUNI 15:00-17:30 – VAKWERKHUIS / MACHINEHAL

Hoe werk je het best samen om je publiek te bereiken?

Dit jaar organiseren Platform Aanvang en Delft Fringe Festival een gesprek waar makers en mogelijkmakers elkaar beter leren kennen. En in het bijzonder jonge makers en marketeers.

Tijdens dit gesprek leggen we de lastige vragen over marketing, verkoop en publiciteit op tafel. Een kunstenaar wil autonoom en vol zeggingskracht hun kunst aan de wereld tonen. Een theaterorganisatie wil haar publiek zo enthousiast mogelijk uitnodigen, prikkelen en verleiden. Bijten die twee zaken elkaar? Wanneer wordt een marketingstrategie opgelegd en plat? En wanneer wordt de autonomie van een kunstenaar wereldvreemd? Hoe vinden we ons publiek en hoe vinden we elkaar in die wens? We delen onze vragen en strategieën. We leren vanuit andermans blikveld tot een meer gedeelde visie te komen. Vertellen elkaar de waarheid, en leren van ieders best practices! 

Ken of ben jij nou toevallig een leuke, goeie, toffe marketeer. Kom ook of stuur deze uitnodiging door. Heel erg bedankt!

Categories
ACTUEEL

Stelselherziening Raad voor Cultuur


Op 14 maart werden we door de RvC in Den Haag bijgepraat over hoe zij zich voorbereiden op een nieuw bestel (vanaf 2029). Dat was interessant! Ze gooien het namelijk over een andere boeg; niet de vertegenwoordigers en de lobbyisten zijn aan zet. Maar de Raad heeft 60 representanten van het gehele podiumkunstenveld gevraagd in te stappen in 4 designteams. Die teams gaat volgens de methode design thinking aan de slag met de uitdagingen en innovaties voor de toekomst. Je kunt dit proces volgen op deze website.

Wij zijn erg enthousiast omdat de Raad zo vertrouwen geeft aan en kennis haalt uit de makers en mogelijkmakers uit het veld. Het markeert een stijlbreuk met het huidige rijskbeleid dat veel werkt met adviezen en meldingen vanuit gevestigde organisaties en lobbytafels.

Op 26 mei zal Aanvang! aanwezig zijn bij de ‘grote sessie met het veld’. We kijken er naar uit.

Categories
ACTUEEL

Makersdag op Springtij

24 FEBRUARI ’23 – KARAVAAN ALKMAAR

In februari was Aanvang! bij Springtij tijdens hun Makersdag. Samen met ENT organiseerden we daar een gesprek tussen programmeurs en makers die samen antwoorden gaven op vragen als ‘Wat heb je nodig van de ander?’, ‘Waar ben je wel eens onzeker over in je werk?’ en ‘Waar zou jij ruimte voor willen maken?’
De deelnemers aan het gesprek gaven aan het heel prettig te vinden om in kleine groepjes in gesprek te kunnen over onderwerpen die je niet zo snel bespreekt met mensen van buiten je cirkel. Het gesprek bood de mogelijkheid om eens op een andere manier tegen dingen aan te kijken en om kennis en ervaring uit te wisselen.

Een aanwezige jonge maker zei over de makersdag:
“Het geeft vaak toch als maker zo’n rotgevoel om altijd maar in je eentje bezig te zijn, dus was het geweldig om met gelijkgestemden de mensen uit de ‘onbekende hoek’ zo uitgebreid te kunnen spreken.”

Categories
ALGEMEEN

Het Goede Gesprek over de toekomst van het stelsel

VRIJ 2 SEP ’22 – 10:00 – ITA

Op de tweede PRO-dag van het Nederlands Theaterfestival organiseren we een gesprek met de sector over de toekomst van ons stelsel.

Het afgelopen jaar heeft belangenvereniging Kunsten ’92 onder de noemer Kunsten2030 met zestig kunstprofessionals onderzocht hoe een toekomstig stelsel eruit zou kunnen zien. Van student tot schouwburgdirecteur, van circusartiest tot communicatiemedewerker.

Er is met een klein gezelschap bestaande uit verschillende richtingen een advies gegeven over de toekomst. Maar nu het rapport er is, is het aan ons als sector om daar verder mee aan de slag te gaan. Dus denk mee over de toekomst en laat je stem als theaterwerker horen. 

Juist als je denkt ‘daar weet ik te weinig over’, vragen we je om mee te doen. De sector is van ons allemaal. De aanbevelingen die doorgevoerd worden naar aanleiding van deze adviezen voelen we ook allemaal. Verscherp, bekritiseer, bestendig of bevraag en vul deze thema’s aan. Geef met jouw geluid verder vorm aan onze sector. 

We hopen dat dit gesprek een inclusieve verrassende denkruimte voor iedereen kan zijn die gewend en niet gewend is om over beleid te spreken.

Platform Aanvang op NTF

Het Nederlands Theaterfestival heeft ons uitgenodigd voor de derde editie van Het Goede Gesprek, een nieuwe gesprekkenreeks over de manier waarop we in de sector met elkaar praten. Eerder was Platform Aanvang Aanwezig bij Festival Cement en bij Delft Fringe Festival en we zijn er trots op dat we dit jaar met maar liefst twee programma’s onderdeel zijn van het NTF Pro programma. 

Onze insteek

Er verschijnen legio rapporten die gaan over het signaleren van problemen nu en het vormgeven van de sector van de toekomst. Wie heeft tijd om die te lezen? Niemand, terwijl de gevolgen wel consequenties hebben voor het beleid en daarmee door ons allemaal gevoeld worden. Dus wij lezen ze voor je en nemen jullie mee door de aanbevelingen en creëeren een veilige ruimte om hierop te reageren en jouw ideeën te delen. 


Categories
ALGEMEEN

Het Goede Gesprek over sociale veiligheid

DO 1 SEP ’22- 13:45 – FRASCATI

Op de eerste PRO-dag van het Nederlands Theaterfestival organiseren we een gesprek met de sector naar aanleiding van het rapport Over de grens dat de Raad voor Cultuur voor de zomer publiceerde. Wat voor effect hebben de aanbevelingen uit dit rapport concreet op jouw werkpraktijk? Welke concrete stappen kunnen we aan de aanbevelingen verbinden?

Dat grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector alom aanwezig is mogen we inmiddels helaas als een gegeven beschouwen. Verschillende organisaties zijn aan de slag gegaan met beleid en protocollen om een veilige werkvloer te realiseren. Maar veel theaterwerkers zijn vaak onbekend met de (in)formele structuren binnen de organisatie of voelen zich niet in de positie een onveilige situatie aan te kaarten. Bijvoorbeeld omdat het een kortstondige samenwerking betreft of vanwege afhankelijkheid van toekomstig werk. Hoe zorgen we in gezamenlijkheid dat we straks op die veilige werkvloer aan het werk zijn?

Grensoverschrijdend gedrag mogen we breed opvatten; het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over ongewenste omgangsvormen, intimidatie, en over (onzichtbare) machtsposities en machtsmisbruik. Macht kan ook fluïde zijn. De machtsverhouding die je hebt ten opzichte van anderen in je werkpraktijk kan ook weer kantelen als je je in een andere positie bevindt.

Platform Aanvang op NTF

Het Nederlands Theaterfestival heeft ons uitgenodigd voor de derde editie van Het Goede Gesprek, een nieuwe gesprekkenreeks over de manier waarop we in de sector met elkaar praten. Eerder was Platform Aanvang Aanwezig bij Festival Cement en bij Delft Fringe Festival en we zijn er trots op dat we dit jaar met maar liefst twee programma’s onderdeel zijn van het NTF Pro programma. 

Onze insteek

Er verschijnen legio rapporten die gaan over het signaleren van problemen nu en het vormgeven van de sector van de toekomst. Wie heeft tijd om die te lezen? Niemand, terwijl de gevolgen wel consequenties hebben voor het beleid en daarmee door ons allemaal gevoeld worden. Dus wij lezen ze voor je en nemen jullie mee door de aanbevelingen en creëeren een veilige ruimte om hierop te reageren en jouw ideeën te delen. 

Het Nederlands Theater Festival is bij uitstek een festival waar een ontmoeting van verschillende machtsposities plaats kan vinden en waar we dit gesprek zorgvuldig kunnen voeren. Daarom organiseren we samen een bijeenkomst waarin we als sector met elkaar het gesprek aan gaan. Over hoe vorm te geven aan een veilige werkvloer en over de machtsstructuren die eraan ten grondslag liggen. We faciliteren een veilige denkruimte om te luisteren en/ of mee te praten over dit thema. Zo onderzoeken we welke stappen we kunnen nemen om die veilige werkvloer concreet neer te leggen.

Inlezen is niet nodig, maar ben je toch benieuwd naar het advies Over de grens van de Raad voor Cultuur?