Categories
ALGEMEEN

Het Goede Gesprek over de toekomst van het stelsel

VRIJ 2 SEP ’22 – 10:00 – ITA

Op de tweede PRO-dag van het Nederlands Theaterfestival organiseren we een gesprek met de sector over de toekomst van ons stelsel.

Het afgelopen jaar heeft belangenvereniging Kunsten ’92 onder de noemer Kunsten2030 met zestig kunstprofessionals onderzocht hoe een toekomstig stelsel eruit zou kunnen zien. Van student tot schouwburgdirecteur, van circusartiest tot communicatiemedewerker.

Er is met een klein gezelschap bestaande uit verschillende richtingen een advies gegeven over de toekomst. Maar nu het rapport er is, is het aan ons als sector om daar verder mee aan de slag te gaan. Dus denk mee over de toekomst en laat je stem als theaterwerker horen. 

Juist als je denkt ‘daar weet ik te weinig over’, vragen we je om mee te doen. De sector is van ons allemaal. De aanbevelingen die doorgevoerd worden naar aanleiding van deze adviezen voelen we ook allemaal. Verscherp, bekritiseer, bestendig of bevraag en vul deze thema’s aan. Geef met jouw geluid verder vorm aan onze sector. 

We hopen dat dit gesprek een inclusieve verrassende denkruimte voor iedereen kan zijn die gewend en niet gewend is om over beleid te spreken.

Platform Aanvang op NTF

Het Nederlands Theaterfestival heeft ons uitgenodigd voor de derde editie van Het Goede Gesprek, een nieuwe gesprekkenreeks over de manier waarop we in de sector met elkaar praten. Eerder was Platform Aanvang Aanwezig bij Festival Cement en bij Delft Fringe Festival en we zijn er trots op dat we dit jaar met maar liefst twee programma’s onderdeel zijn van het NTF Pro programma. 

Onze insteek

Er verschijnen legio rapporten die gaan over het signaleren van problemen nu en het vormgeven van de sector van de toekomst. Wie heeft tijd om die te lezen? Niemand, terwijl de gevolgen wel consequenties hebben voor het beleid en daarmee door ons allemaal gevoeld worden. Dus wij lezen ze voor je en nemen jullie mee door de aanbevelingen en creëeren een veilige ruimte om hierop te reageren en jouw ideeën te delen. 


Categories
ALGEMEEN

ARCHIEF

De archiefpagina bevat een integrale chronologie van al onze activiteiten vanaf 2022.

Het archief van de periode 2019-2022 vindt u hier:

Categories
ALGEMEEN

Het Goede Gesprek over sociale veiligheid

DO 1 SEP ’22- 13:45 – FRASCATI

Op de eerste PRO-dag van het Nederlands Theaterfestival organiseren we een gesprek met de sector naar aanleiding van het rapport Over de grens dat de Raad voor Cultuur voor de zomer publiceerde. Wat voor effect hebben de aanbevelingen uit dit rapport concreet op jouw werkpraktijk? Welke concrete stappen kunnen we aan de aanbevelingen verbinden?

Dat grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector alom aanwezig is mogen we inmiddels helaas als een gegeven beschouwen. Verschillende organisaties zijn aan de slag gegaan met beleid en protocollen om een veilige werkvloer te realiseren. Maar veel theaterwerkers zijn vaak onbekend met de (in)formele structuren binnen de organisatie of voelen zich niet in de positie een onveilige situatie aan te kaarten. Bijvoorbeeld omdat het een kortstondige samenwerking betreft of vanwege afhankelijkheid van toekomstig werk. Hoe zorgen we in gezamenlijkheid dat we straks op die veilige werkvloer aan het werk zijn?

Grensoverschrijdend gedrag mogen we breed opvatten; het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over ongewenste omgangsvormen, intimidatie, en over (onzichtbare) machtsposities en machtsmisbruik. Macht kan ook fluïde zijn. De machtsverhouding die je hebt ten opzichte van anderen in je werkpraktijk kan ook weer kantelen als je je in een andere positie bevindt.

Platform Aanvang op NTF

Het Nederlands Theaterfestival heeft ons uitgenodigd voor de derde editie van Het Goede Gesprek, een nieuwe gesprekkenreeks over de manier waarop we in de sector met elkaar praten. Eerder was Platform Aanvang Aanwezig bij Festival Cement en bij Delft Fringe Festival en we zijn er trots op dat we dit jaar met maar liefst twee programma’s onderdeel zijn van het NTF Pro programma. 

Onze insteek

Er verschijnen legio rapporten die gaan over het signaleren van problemen nu en het vormgeven van de sector van de toekomst. Wie heeft tijd om die te lezen? Niemand, terwijl de gevolgen wel consequenties hebben voor het beleid en daarmee door ons allemaal gevoeld worden. Dus wij lezen ze voor je en nemen jullie mee door de aanbevelingen en creëeren een veilige ruimte om hierop te reageren en jouw ideeën te delen. 

Het Nederlands Theater Festival is bij uitstek een festival waar een ontmoeting van verschillende machtsposities plaats kan vinden en waar we dit gesprek zorgvuldig kunnen voeren. Daarom organiseren we samen een bijeenkomst waarin we als sector met elkaar het gesprek aan gaan. Over hoe vorm te geven aan een veilige werkvloer en over de machtsstructuren die eraan ten grondslag liggen. We faciliteren een veilige denkruimte om te luisteren en/ of mee te praten over dit thema. Zo onderzoeken we welke stappen we kunnen nemen om die veilige werkvloer concreet neer te leggen.

Inlezen is niet nodig, maar ben je toch benieuwd naar het advies Over de grens van de Raad voor Cultuur?